2022 කඨින පුජා පිංකම

2022 කඨින පුජා පිංකම

බෞද්ධයෙකු වශයෙන් කල හැකි අති උතුම් උත්තරීතර පුණ්‍ය කර්මය වන උතුම් කඨින චීවර පුජාව 2022 වර්ෂය සඳහා භාරකාරීත්වය ගනිමින් දායක වී කටයුතු කල මාලබේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි ජි.එස් පී.මෙන්ඩිස් මැතිතුමා සහ එම මහත්මිය නිලන්ති මෙන්ඩිස් යන බෞද්ධ පින්වත් දෙපල මුල් කොටගත් සැදැහැවත් උපාසක...
2021 කඨින පුජා පිංකම

2021 කඨින පුජා පිංකම

මහත්ඵල මහානිසංස ගෙනදෙන අති උතුම් කඨින පුජා පිංකම 2021 වර්ෂයේදී බොහෝ උත්කර්ෂවත් අයුරින් සිදුවිය මෙම පිංකමෙහි ප්‍රධාන දායකත්වය ලක්ෂ්මන් නන්දසිරි මැතිතුමා (අධ්‍යක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව ) චන්ද්‍රිකා රෝහිණි එම මහත්මිය (අතිරේක මුදල් කළමනාකරු , ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ) යන...
ලංකාපටුන සෑ රජුන් අභියසදී

ලංකාපටුන සෑ රජුන් අභියසදී

ඉන්දිය සයුරු තෙර ගල් කුළු වලින් වට සුන්දර කඳු බිමක හෙබි තුරු වියන් වට ලංකා පටුන දළදා සෑ             වහන්සේට වන්දන කරන්නෙමි තුන්සිත පහන් කොට බෙර හඬ නඟ නඟා සත් සමුදුරෙන් ඇදී පෙරහැර වගේ එන රළ ගෙඩි ගිගුම් දිදී වෙරළේ හැපී දළදා සෑ...